top of page

AVG - Privacybeleid Paard in Nood Spanje

Paard in Nood Spanje onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website en personen die op andere wijze betrokken zijn bij de stichting. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de naleving van de AVG heeft PINS zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

Onder donateurs verstaat Paard in Nood Spanje alle personen en bedrijven die ons financieel steunen of ons steunen met artikelen en/of middelen om ons doel te bereiken. 

 

Contactgegevens

Stichting Paard in Nood Spanje
Feike de Boerlaan 194
1019 MR Amsterdam
info@paardinnoodspanje.nl

 

Paard in Nood Spanje registreert de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens: bv. achternaam, voornamen, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s). 

 • Financiële gegevens en geefgedrag van donateurs zoals het bankrekeningnummer, naam bankrekeninghouder en betalingswijze voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en/of eenmalige of doorlopende machtigingen;

 • Bijzondere gegevens van donateurs/bedrijven: bij het maken van een factuur voor een periodieke schenking bewaren wij ook het door de donateur opgegeven BTW-nummer.

 • Indien wij extra persoonlijke gegevens voor nalatenschappen willen vastleggen, dan vraagt Paard in Nood Spanje hiervoor expliciete toestemming.
   

Paard in Nood Spanje gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn, waaronder het informeren van onze donateurs over de activiteiten en ontwikkelingen van Paard in Nood Spanje, fondsenwervende activiteiten en marketing.

 • Het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban, zodat wij onze communicatie en acties zo goed mogelijk kunnen afstemmen.

 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties.

 • Het behandelen van geschillen.

 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten.

 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
   

Cookies
Op de website van Paard in Nood Spanje worden standaard functionele cookies bijgehouden. Hieronder vallen algemene bezoekgegevens, zonder jou als bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Als je akkoord gaat, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze extra cookies zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan PINS haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paard in Nood Spanje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@paardinnoodspanje.nl
 

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2024.

bottom of page