top of page
DONEREN MET BELASTINGAFTREK

 

Paard in Nood Spanje is een door de Nederlandse Belastingdienst erkende stichting en heeft de ANBI status. Wist u dat om die reden uw giften aftrekbaar kunnen zijn? 


Het verzorgen van een paard kost bij ons op de stichting gemiddeld € 190 per maand. Dat is een aanzienlijk bedrag, gezien het aantal paarden dat wij momenteel opvangen en het feit dat wij afhankelijk zijn van donaties of giften.

VOORDEEL VOOR U EN VOOR ONS

Paard in Nood Spanje steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Voor ons geeft een vaste bijdrage meer zekerheid over de inkomsten op langere termijn. En dat is weer heel belangrijk om de paarden te kunnen blijven helpen en om daar goede plannen en een begroting voor te maken.

Meer informatie over de ANBI-status en het doneren met belastingvoordeel vind je terug op de website van de Belastingdienst

NALATENSCHAP

 

Als je iets wilt nalaten aan Paard in Nood Spanje, dan regel je dat in een testament. Veel mensen zien er tegenop om een testament op te stellen. Vaak schuiven ze dit voor zich uit omdat ze het te ingewikkeld vinden. Het is echter belangrijk dat je tijdig nadenkt over wat er met je vermogen moet gebeuren wanneer je overlijdt. Door een testament is het straks voor iedereen duidelijk hoe het zit. 

ERFBELASTING

Aangezien Paard in Nood Spanje de ANBI-status heeft, hoeven wij geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. We zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen wij een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor de paarden.

ERFGENAAM

Als je Paard in Nood Spanje tot (mede-) erfgenaam benoemt, heeft zij (samen met de overige erfgenamen) recht op (een deel van) de nalatenschap. Paard in Nood Spanje zal in de praktijk vanwege haar doelstelling en om risico’s te vermijden de nalatenschap alleen beneficiair aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden wordt Paard in Nood Spanje niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden van de nalatenschap. Je doet er goed aan in elk geval de volgende beschikkingen in het testament op te nemen:

• benoeming van een executeur: beneficiaire aanvaarding maakt de afwikkeling ingewikkeld (de nalatenschap moet volgens de wet ‘vereffend’, afgewikkeld worden), tenzij er een executeur is die kan verklaren dat de nalatenschap positief is;

• een legaat van uw inboedel en persoonlijke spullen. Vaak zijn er familieleden of kennissen die emotionele waarde aan uw spullen hechten. Je kunt hen dan beter je spullen legateren, zodat deze een bestemming krijgen die je in gedachten hebt.

LEGATARIS

Als je Paard in Nood Spanje niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in je testament bepaalt dat zij heeft op een bepaald goed of geldbedrag (legaat), dan worden we een ‘legataris’ genoemd. Een legaat houdt in dat je een bedrag, een goed, zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een schilderij, nalaat aan een persoon of organisatie die je zelf hebt uitgekozen. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de eventueel verschuldigde erfbelasting voor zijn rekening nemen.

Wil je meer informatie hierover dan raden we je aan contact op te nemen met een notaris. Op de website www.notaris.nl vind je ook de nodige informatie hierover.

bottom of page